Indtast brugernavn :


Indtast adgangskode :


<% If LoginMessage <> "" Then Response.Write(LoginMessage&"
") End If %> <%If Session("LoginOK") = "" Then%> <%End If%>
<% Response.Buffer = true Response.Expires = 0 Dim DBPassword '############################################################### ' Filnavn: login.asp ' Dato: 19-09-2002 ' ' DanDomain, Mariagervej 121, 8900 Randers ' Tlf: (+45) 87 77 90 45, Fax: (+45) 87 77 90 40 ' Web: http://www.dandomain.dk, E-mail: info@dandomain.dk '###############################################################' '########################################### '########################################### '### HER RETTES PASSWORDET TIL DATABASEN ### '########################################### DBPassword = "appelsin" '########################################### '########################################### '########################################### '### Her laver den en Connection/Forbindelse til databasen ###' Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("/log/database.mdb") & ";password=" & DBPassword '### Henter diverse variabler ###' varBrugernavn = Request("feltBrugernavn") varAdgangskode = Request("feltAdgangskode") '### Login ###' If request("login") = "in" Then '### Felterne er udfyldt ###' If trim(varBrugernavn) <> "" AND trim(varAdgangskode) <> "" Then SQL = "SELECT * FROM Brugere WHERE Brugernavn='"& varBrugernavn &"' AND Adgangskode='"& varAdgangskode &"'" Set RS = Conn.Execute(SQL) '### Findes brugeren ###' If NOT RS.EOF Then If varBrugernavn = RS("Brugernavn") AND varAdgangskode = RS("Adgangskode") Then Session("LoginOK") = "OK" Conn.Close Set Conn = Nothing LoginMessage = "Du er nu logget ind !!!" Else Session("LoginOK") = "" LoginMessage = "Login fejlede!!!" End If '### Findes brugeren ###' Else LoginMessage = "Login fejlede !!!" End if '### Felterne er ikke udfyldt ###' Else LoginMessage = "Begge felter skal udfyldes !!!" End If End If '### Logout ###' If request("login") = "out" Then Session("LoginOK") = "" LoginMessage = "Du er nu logget ud !!!" End If %>